+385 1 332 5390

Energetsko certificiranje objekata

 Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je:

• prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u najam/zakup zgrade ili njezinog posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
• kupcu, najmoprimcu, zakupcu, predati energetski certifikat ili njegovu presliku
• energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu/zakupcu
• u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup zgrade ili njezinog posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade odnosno posebnog dijela

Energetski razred iskazuje se za referentne klimatske podatke i pokazatelj je:
• specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava,
• specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava, koja kod stambenih zgrada obuhvaća energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode i ventilaciju/klimatizaciju (ventilacija/klimatizacija se uzima u obzir ukoliko postoji i to samo kroz grijanje), a kod nestambenih zgrada obuhvaća energiju za rasvjetu i energije onih termotehničkih sustava naznačenih u Metodologiji u Tablici 5.18 (Definirani tehnički sustavi za proračun do primarne energije za referentne klimatske podatke za pojedine vrste zgrada) za pojedinu vrstu nestambene zgrade (uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, bolnice, hoteli i restorani, sportske dvorane, zgrade trgovine, ostale nestambene zgrade);

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Naši certifikatori mogu Vam napraviti certificiranje objekta ili posebnog dijela i izraditi energetski certifikat u primjerenom roku.